„Uzależnienie od jedzenia a operacja bariatryczna: kompleksowa perspektywa leczenia otyłości”

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób boryka się z problemem otyłości. Prawdziwa epidemia, tylko w tym wypadku się nie nosi maseczek… Jednym z rozwiązań stosowanych w leczeniu tej choroby jest operacja bariatryczna, jednakże nie jest to jedyna metoda leczenia. Zwrócenie uwagi na całą złożoną psychologię odchudzania jest ważnym aspektem przygotowawczym zarówno przed, jak i po operacji.

Zrozumienie złożonej psychologii odchudzania przed i po operacji bariatrycznej

Jednym z elementów, który w dramatyczny sposób wpływa na efekty odchudzania, jest tendencja do uzależniania się od jedzenia. W ostatnich latach coraz więcej mówi się o tym w literaturze naukowej i mediach. W przypadku osób otyłych częstość występowania tego typu uzależnienia jest szczególnie wysoka (a nawet sięga 40% w przypadku pacjentów kierowanych na operację otyłości).

Integracja dwóch perspektyw: zaburzeń związanych z używaniem substancji i uzależnienia behawioralnego w kontekście uzależnienia od jedzenia

Stopniowo następuje integracja dwóch perspektyw – zaburzeń związanych z używaniem substancji oraz uzależnienia behawioralnego – jako jednego zaburzenia, w postaci uzależnienia od jedzenia. Choć w dalszym ciągu jest to kontrowersyjna diagnoza, a badania tego obszaru są na początkowym etapie, to stan charakteryzujący się cechami uzależnieniowymi może mieć druzgocący wpływ na życie osób nim dotkniętych, czy zgadzamy się z nazewnictwem czy nie. 

Konieczność uwzględnienia całego środowiska społecznego, fizycznego i społecznego w procesie zmiany

Niejednokrotnie osoby przechodzące operację bariatryczną oraz proces zmiany nawyków żywieniowych zderzają się z oporem pozostałych domowników, którzy nie widzą przyczyny, aby odmawiać sobie jedzenia np. słodyczy i picia słodkich napojów. W takim środowisku osoby uzależnione napotykają na wewnętrzne napięcia, walkę ze sobą, które przechodzą na płaszczyznę relacyjną, a kończą się często nawrotem otyłości. Ciężko jest zmieniać siebie nie zmieniając swojego środowiska społecznego, fizycznego i społecznego. Sam “skalpel” w większości przypadków to za mało. 

Wpływ uzależnienia od jedzenia na efekty odchudzania i kontrole wtórnych problemów po operacji

Jednak istnieje inna droga. Dla osób zainteresowanych bardziej tym tematem, warto zapoznać się z kompleksowym przeglądem literatury dotyczącej uzależnienia od jedzenia, który przedstawiłem w wcześniejszych wpisach. Warto zrozumieć, że skuteczna terapia otyłości wymaga multidyscyplinarnego podejścia, obejmującego nie tylko dietetyka czy chirurga, ale również psychologa czy terapeutę zajmującego się uzależnieniami lub doświadczonego psychodietetyka. Tylko w ten sposób można osiągnąć długotrwałe efekty i poprawić jakość życia osób zmagających się z problemem otyłości. 

Operacja bariatryczna może wpłynąć na nastrój i emocje pacjentów, szczególnie tych z cechami uzależnienia od jedzenia. Pacjenci ci mogą doświadczać gorszego codziennego funkcjonowania, depresji, zaburzeń odżywiania oraz z czasem utraty kontroli nad jedzeniem.

Operacja bariatryczna a emocje i nastrój pacjentów

W grupie 131 dorosłych zgłaszających się do leczenia po operacji sleeve resekcji żołądka, grupa uzależniona od jedzenia doświadczyła wyższych wyników w skali zaburzeń odżywiania, depresji, podjadania oraz jedzeniowej utraty kontroli i ogólnego gorszego funkcjonowania. Dodatkowo blisko 18% pacjentów pooperacyjnych z symptomami utraty kontroli nad jedzeniem spełniło kryteria uzależnienia od jedzenia.

Identyfikacja uzależnienia od jedzenia przed lub po operacji może pomóc w leczeniu chorób współistniejących oraz zwiększyć szanse na osiągnięcie lepszych efektów leczenia.

Wartość kompleksowego podejścia w terapii otyłości

Przedoperacyjna interwencja dietetyczna może być mniej skuteczna u pacjentów z cechami uzależnienia od jedzenia, co może wpłynąć na ich szansę na zakwalifikowanie się na operację. Identyfikacja uzależnienia od jedzenia może pomóc w dostosowaniu planu leczenia, w tym zastosowaniu czasowej abstynencji od danego zachowania lub grupy produktów spożywczych. Takim podejściem zajmujemy podczas programu FitMIND, o czym pisałem tutaj

Operacja bariatryczna a emocje i nastrój pacjentów

Co więcej pacjenci z cechami uzależnienia od jedzenia mogą notować mniejszą utratę wagi po operacji bariatrycznej oraz gorszą kontrolę problemów wtórnych, takich jak cukrzyca typu 2. Choć sama operacja bariatryczna może łagodzić objawy uzależnienia od jedzenia, pacjenci z cechami uzależnienia mogą mieć tendencję do przenoszenia uzależnienia na inne obszary, a ci, którzy doświadczyli innych zachowań uzależniających przed operacją, są bardziej narażeni na ryzyko powrotu do tego samego cyklu.


SZKOLENIE PSYCHODIETETYKA W PRAKTYCE – POZIOM I [POSZUKUJEMY TESTERÓW]

CEL SZKOLENIA
Szkolenie rozwinie twoje kompetencje psychodietetyczne. Pogłębisz wiedzę psychologiczną i zaczniesz ją świadomie wykorzystywać zarówno w pracy, jak i rozwoju własnym.

SZKOLENIE PSYCHODIETETYKA W PRAKTYCE – POZIOM I

Warsztat „PSYCHODIETETYKA W PRAKTYCE – POZIOM I” jest dla ciebie, jeśli chcesz wykorzystać w pracy dietetyka/psychologa wiedzę naukową z zakresu psychologii jedzenia. Psychologia bada istotne dla psychodietetyków kwestie: emocje, potrzeby, wartości, motywacje, uczenie się, wyrabianie nawyków i podejmowanie decyzji. Dostaniesz wiedzę opartą o nasze doświadczenie w pracy z grupami Intensywnego Programu Zmiany Nawyków Żywieniowych w modelu FitMIND, pomagający osobom uzależnionym od jedzenia, jedzącym napadowo lub nawykowo.

POSZUKUJEMY TESTERÓW – wypełnij formularz na stronie szkolenia wpisując TEST

fundacja.fitmind.pl/szkolenie