Polityka prywatności

Niniejszy dokument powstał ponieważ zależy nam abyś miał/a pełną świadomość jakie typy danych przetwarzamy, w jakim celu oraz z kim w sprawie tych danych możesz się skontaktować. W przypadku pytań lub niejasności zapraszamy do kontaktu, najszybszą możliwą drogą – drogą elektroniczną pod adresem mikolaj@fitmind.pl. 

Kto jest administratorem danych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Mikołaj Choroszyński prowadzący działalność gospodarczą (wpisana do CEIDG): Bdieta Mikołaj Choroszyński ul. 11 Listopada 18a/18 03-161 Warszawa 

Sposoby kontaktu z administratorem danych 

Z administratorem danych możesz skontaktować się drogą:

 • pisemną – adres do korespondencji: ul. 11 Listopada 18a/18, 03-161 Warszawa
 • e-mailową – adres e-mail: mikolaj@fitmind.pl 

Cele przetwarzania danych osobowych 

Wchodząc i korzystając z naszej witryny wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych jeśli będzie to konieczne. Dane w witrynie fitmind.pl są przetwarzana w celach: 

 • Prowadzenie działalności analityczno-statystycznej: 

Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

 • Zapewnienie pełnej funkcjonalności witryny (jej resposywności i interoperacyjności) Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 
 • Prawnie uzasadnionych interesów administratora, na które składają się obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami, zapobieganie czynom zabronionym, realizacja marketingu usług własnych 

Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

 • Wysyłania Ci informacji handlowych oraz treści promujących produkty i działalność administratora
  Podstawa prawna art. 6 ust. 1 

Kto będzie korzystał z danych

Twoje dane osobowe będą wykorzystywane przez administratora oraz (w razie uzasadnionej potrzeby) będą udostępniane podmiotom z nim współpracującym. Podmioty takie nazywa się odbiorcami danych. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, dostawcy usług hostingu, analitycznych, statystycznych oraz reklamodawcy. Niektórzy z nich, to podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy. Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. Administrator przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione i niezbędne, a także, czy czy Twoje dane są odpowiednio chronione. 

Czas przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w związku z którymi dane zostały zebrane lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, jeśli podstawą 2 przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub wycofania zgody, jeśli podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda. Później Administrator będzie mógł je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. 

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo: 

 • dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; 
 • do przenoszenia danych osobowych; 
 • do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem); 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora; 
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzisz, że przetwarzanie danych narusza RODO. W celu skorzystaniania z uprawnień skontaktuj się z Administratorem. 

Pliki cookies

Czym są pliki cookies? 

Pliki typu cookies to małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w Twoim systemie teleinformatycznym (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia z serwisem) podczas przeglądania serwisu i pozwalają na identyfikację w przypadku ponownego połączenia z serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane. 3 Podstawa wykorzystywania plików cookies 

Pliki cookies są wykorzystywane za Twoją zgodą. Twoja zgoda zostaje wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Ciebie do przeglądania treści w serwisie. 

Po co administrator korzysta z plików cookies? 

Głównym celem korzystania przez Administatora z plików cookies jest zarządzanie serwisem oraz poprawianie jakości przekazywanych przez niego treści. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego wyświetlania i działania serwisu. Administator może przetwarzać dane zawarte w pikach cookies również w celu prowadzenia anonimowych statystyk i analiz przedstawiających sposób korzystania z serwisu, przeciętną długość trwania wizyty w serwisie. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkowników serwisu.. 

Jakiego rodzaju pliki cookies są wykorzystywane w serwisie? 

W serwisie wykorzystywane są następującego rodzaju pliku cookies:

 • pliki cookies sesyjne, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej; 
 • pliki cookies trwałe, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas; przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki; 
 • pliki cookies własne, które są ustawiane ustawiane przez serwis; 
 • pliki cookies podmiotów trzecich, ustawiane przez inne serwisy, tj. Google Analytics, Facebook, Instagram, LinkedIn. W serwisie używane są pliki cookies własne, jak i pliki podmiotów trzecich. 

Wtyczki mediów społecznościowych 

W serwisie używane są wtyczki udostępniane przez Facebook, Instagram oraz LinkedIn. Wyświetlając serwis Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów ww. serwisów społecznościowych. Dzięki temu administratorzy serwisów społecznościowych otrzymują informację, że wyświetlona została ta strona internetowa. Informacja o wyświetleniu serwisu wraz z adresem IP jest przesyłana do serwerów administratorów serwisów społecznościowych. 4 Szczegółowe informacje o tym, jaki jest cel i zakres gromadzenia tych danych oraz ich przetwarzania znajdziesz w politykach prywatności administatorów ww. serwisów społecznościowych. 

Z jakich narzędzi i usług korzysta administrator? 

Administrator korzysta z:

 • Google Analytics 
 • Facebook Pixel 
 • Google Ads 
 • Google Tag Manager 

Okazjonalnie niektóre treści mogą zawierać kody trackujące, dostarczone przez zewnętrznych partnerów. 

Użytkownik zawsze ma możliwość usunięcia plików cookies i/lub zablokowania ich zapamiętywania. Ustawienia takie oferuje każda przeglądarka internetowa. 

Jak zmienić ustawienia plików cookies? 

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Możesz w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Możesz w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Cię przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzystasz. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że nie będziesz miał dostępu do niektórych treści na Stronie, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie serwisu. 

Logi serwera

Korzystanie z serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest ta strona internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami 5 korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania niniejszej Polityki prywatności. Aktualna wersja dostępna jest pod adresem https://fitmind.pl/politykaprywatnosci

Ostatnia aktualizacja: 11.02.2023